Chơi máy bay bà già U48 lồn thâm- Phòng trưng bày độc đáo

昆山片玉网

2022-01-26 13:25:28

  原标题:江苏张家港海关截获活体巨型捕鸟蛛

  近日,南京海关所属张家港海关对一批原木实施拆箱检疫监管时,从集装箱中截获一只活体巨型蜘蛛,该蜘蛛足展达11厘米,经实验室鉴定为捕鸟蛛的一种。这是最近一周内张Chơi máy bay bà già U48 lồn thâm家港海关第二次截获此类蜘蛛。

  捕鸟蛛是世界上体型最大的蜘蛛种类之一,它们个性凶残、肉食性,头部的螯肢上可分泌毒液,部分攻击Chơi máy bay bà già U48 lồn thâm性强的可捕食小鸟,因此得名。目前,张家港海关已经对该批货物进行相关检疫处理。(总台记者 李筱)

昆山片玉网

最近更新:2022-01-26 13:25:28

简介:ChơimáybaybàgiàU48lồnthâm-Phòngtrưngbàyđộcđáo

返回顶部