Cặc to địt người yêu dáng ngon mông đẹp- HD chưa được giải mã và hoàn chỉnh

龙幡虎纛网

2022-01-22 06:43:54

  原标题:印媒:孟买市长收到死亡威胁信,警方已介入调查

  [环球网报道]据印度新德里电视台9日消息,孟买市长佩德内卡尔表示,自己收到死亡威胁并已经报案。

  报道称,佩德内卡尔收到一封用马拉地语写的信,Cặc to địt người yêu dáng ngon mông đẹp信中使用了污言秽语。这封信寄到了她的住所,并威胁她本人以及其家人的生命。

  目前,孟买警方Cặc to địt người yêu dáng ngon mông đẹp正在调查此案。

  报道提到,佩德内卡尔去年也曾收到电话死亡威胁。

龙幡虎纛网

最近更新:2022-01-22 06:43:54

简介:Cặctođịtngườiyêudángngonmôngđẹp-HDchưađượcgiảimãvàhoànchỉnh

返回顶部